Hâlihazır Harita

Hâlihazır Harita

Halihazır harita,içinde bulunan durumu gösteren harita anlamına gelmektedir.  Halihazır harita da Nirengi,Poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adetleri,kaldırımlar, yollar,sokaklar,dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri,ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları,ve sınırları vb çalışılan alanda bulunan herşeyi göstermektedir.1/1000 veya 1/1200 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.


Hâlihazır harita imar planına altlık oluşturmaktadır. Aynı zamanda jeolojik etüt raporunun onaylı hâlihazır haritalar üzerinde sunulması gerekmektedir. Hâlihazır harita alımının tamamlanma süreci proje bazında arazi şartlarının  zorluğuna  göre  yaklaşık 3 ay süre içerisinde tamamlanabilmektedir. Arazi aşaması tamamlanan haritalara ilişkin büro çalışması tamamlanarak ilgili  Büyükşehir  Belediyesi’ne  onay  için  hazır hale getirilir.

Büyükşehir  Belediyesi  ilgili mühendisleri  tarafından  ön  incelemesi  yapılan  dosya  için  kontrol  günü  verilmektedir.  Kontrolü tamamlanan hâlihazır haritaların onay işlemleri tamamlanabilmektedir.

Santral sahasının tamamında bir hâlihazır çalışma istenildiğinde öncelikle,  türbin yerleşimini beklemek gerekmemektedir. Hâlihazır harita alımı mevsim şartlarına bağlıdır ve idarelerde onay süreci de 2-3 ayı bulabilmektedir. Hâlihazır harita türbin noktalarının tespiti ve yol projelerinin hazırlanmasını sağlamaktadır.

Türbin noktaları ve yol projeleri oluşmadan orman ön iznine başvuru yapılamamaktadır. Aynı zamanda imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları onaylı halihazır haritalar üzerinde onaylatılabilmektedir.

Bu sebeplerle tüm işlerin başlangıcı olan hâlihazır harita alımının mevsim şartları kötüleşmeden başlamasını proje süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Santral sahasının tamamını kapsayacak ve pafta kapatacak şekilde insansız hava aracı ile Harita alım yapılabilmektedir. Ancak; Ölçüm hassasiyeti stereo fotoğraf olduğunda bile 10 cm 40 cm arasındadır.

Sonuç olarak imar planı altlığı olarak kullanılabilir ancak imalat haritalarında altlık olarak kullanılılmasını önermemekteyiz. Yol güzergahı etüt çalışması yapılabilir, ancak; Akabinde güzergahın ve platformların mutlaka plankote alımının yapılması ve as-built projelerin bu alımdan sonra hazırlanması gerekmektedir.