Çed Süreçleri

Çed Süreçleri


Firmamız, Çevre sektöründe tecrübeli ve uzman kadrosuyla, aşağıda ana başlıklar halinde belirtilen tüm proje ve araştırma faaliyetleri için çevre mevzuatı kapsamında danışmanlık, araştırma ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.


  Hizmet Verdiğimiz Başlıca Proje ve Araştırma Faaliyetleri 


 • ÇED Yönetmeliği’ne Tabi Olan Tüm Projeler,

 • RES (Rüzgar Enerji Santrali), HES (Hidroelektrik Enerji Santrali), JES (Jeotermal Enerji Santrali), GES (Güneş Enerji Santrali) ve TES (Termik Güç Santrali) Gibi Enerji Yatırımları İçin

 • Maden Yatırımları,

 • Korunan Alan Sınırları İçerisinde Planlanan Yatırımlar

 • Uluslararası Finans Kuruluşları’ndan kredi alan her türlü yatırımcı için IFC standartlarında çalışmalar

  Yukarıda belirttiğimiz temel proje ve araştırma faaliyetleri için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılarak raporlanmaktadır. Çalışmalarımız, ulusal mevzuat ve uluslar arası standartlar doğrultusunda yürütülmekte olup her çalışmada uygun uzman ekip görev yapmaktadır.  Bu kapsamda firmamız tarafından yürütülen temel proje ve araştırma faaliyetleri aşağıda listelenmiştir.

   Firmamız Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Raporlama Hizmetleri 


 • Biyolojik Çeşitlilik – Flora & Fauna Analizleri

 • ÇED Danışmanlığı

 • Uluslararası Finans Kuruluşlarından (IFC) Kredi Alan Yatırımcılar İçin Detaylı Biyoçeşitlilik Araştırmaları ve Ekosistem Analizleri

 • Ekosistem Değerlendirme Raporları (Bilimsel Rapor)

 • Biyolojik İzleme (Tür ve Habitat İzleme, Biyorestorasyon, Tür Taşıma vs.)

 • RES Projeleri İçin Ornitoloji ve Yarasa İzleme Raporları ile Ön Araştırma Raporları

 • Peyzaj Onarım Planları

 • Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

 • Toprak Koruma Projeleri