Kamulaştırma

Kamulaştırma

Türbin  yerleri, ulaşım  yolları  ve Enerji  Nakil  Hatlarının kamulaştırma  işlemleri, 3194  sayılı  Kamulaştırma  Kanunu  ve  EPDK  Mevzuatına  uygun hazırlanmaktadır.

Kadastral  altlıkların  kesinleştirilmesi  projenin  ilerleme  aşamalarında  kaç  adet  farklı  malikle muhatap olunacağını ortaya koymaktadır. Aynı  zamanda  tescil  işlemleri  tamamlanmış  mera  parsellerinde  yürütülecek  prosedür  de Kadastral altlıkları ile  belirlenmektedir. Birbiri  üzerinde  görünen  parsel  alanları  da  bu  aşamada  kesinleştirilerek  kamulaştırma ve/veya tahsis işlemlerine hazır hale getirilir.

Mülkiyet deseni projenin en önemli detaylarından biridir. Mülkiyetin kime ait olduğu ve vasfı, mülkiyet edinim süreçlerini değiştirmekte ve yatırım maliyetlerine büyük oranda etki etmektedir. Bu aşamada hem parsel sahipliği önemlidir, türbin  kurulamaz  alanların  belirlenerek projede zaman kayıplarının yaşanmasını önleyen önemli bir detaydır.