Rüzgar

Rüzgar


·         Saha Seçimi -

·         Saha Değerlendirme -

·         Rüzgar Ölçüm İstasyon Kurulum-Bakım Onarım -

·         Orman İzinleri -

·         Çed Süreçleri -

·         Halihazır Harita -

·         Jeolojik-Jeoteknik Etüd ve Rapor Onay -

·         İmara Planına Esas Kurum Görüşleri -

·         Kamulaştırma - Mülkiyet Deseni -

·         İmar Planı Hazırlatılması ve Onay Hizmetleri -